JADE Projesi

  • Avrupa Birliği’nin sağladığı kaynakla; Türkiye, İtalya, İngiltere, Fransa ve Finlandiya’nın içerisinde yer aldıkları JADE (Joining innovative Approaches for the integration and Development of transnational Knowledge clusters policies related to independent living of Elderly) projesi başlıyor! 3 yıl sürecek JADE projesi ile yaş ortalaması gittikçe yükselen toplumumuzda, kişilerin başkalarına muhtaç kalmaksızın sağlıklı yaşlanmalarına yardım edecek politika ve yöntemlerin ortaya çıkarılması hedefleniyor. Proje kapsamında, Türkiye’den Sabancı Üniversitesi önderliğinde kamu sektörü, araştırma kurumları, hizmet sektörü temsilcileri ve Aileden Biri Evde Bakım Merkezi’nin yer aldığı farklı sektörlerden kuruluşlar, 5 ülkeden toplam 30’un üzerinde ortak ile beraber çalışacaklar.

    Projede yer alacak kurumlar, Ar-Ge yeteneklerini ve kapasitelerini bir araya getirerek yeni ve ulaşılabilir teknolojiler geliştirmek üzere ortak çalışma planları hazırlayacaklar. Geliştirilecek bu yeni teknolojiler daha aktif bir sosyal hayat sürdürerek sağlıklı yaşlanabilmemizi sağlayacaktır. Yaşlılarımızın mümkün olduğu  kadar bağımsız bir hayat sürdürmeleri  ve yaşamlarına evlerinde güvenle devam edebilmeleri  onların hayatlarını kolaylaştıracak ve sağlık durumları ile ilgili bilgileri izleme merkezlerine ulaştırıp gerekli zamanlarda müdaheleye olanak sağlayacak akıllı teknolojilerin  geliştirilmesine bağlıdır. JADE projesi kapsamında bu amaçla geliştirilecek yenilikçi ürünlerin üretim ve tedariğinin oluşturacağı sağlık/bilgi ekonomisi pazarının tespiti için araştırmalar yapılması da hedeflenmiştir.

Sohbet Başlat
Nasıl Yardımcı Olabiliriz?
Merhabalar, Nasıl yardımcı olabiliriz?