Evde Bakım Hizmeti

Neden Evde Bakım?
Bireylerin ailelerinden ve sosyal çevrelerinden ayrılmadan, ihtiyaç duydukları sağlık ve bakım hizmetlerine ulaşmalarını sağlıyor
Hastanın ihtiyacına ve tercihine göre tasarlandığı için, bireyin konforunu arttırıyor
Görüntülü muayene ve uzaktan takip sistemleri ile sağlık kuruluşlarına ve çalışanlarına ulaşılamadığı durumlarda sağlık hizmetlerini kişinin bulunduğu yere getiriyor
Bireyi aktif olarak bakım planına dahil ediyor
Bireyin ve ailenin mahremiyetini koruyor
Hasta yakınlarına hasta bakımında destek sağlıyor

Evde bakım hizmetleri, yaşlı, engelli, kronik hastalığı bulunan veya yaşadığı bir ameliyat sonrası iyileşme süreci içinde olan bireyleri bulundukları ortamda ve yaşadıkları yerde desteklemeyi amaç edinir. Bireyleri destekleyerek sosyal hayata adaptasyonlarını sağlamak, yaşantılarını mutlu ve güven içinde, sevdikleriyle beraber sürdürmelerini sağlayabilmek için ihtiyaç sahiplerine evde sağlık ve bakım hizmetleri verilmesi olarak da ifade edilmektedir.

Evde bakım hizmetinin hedefi, bakıma ihtiyaç duyan bireyin gündelik yaşam şeklini etkilemeyecek şekilde tedavi sağlamak ve hastanın kendini yetersiz hissetme durumunu minimuma çekmektir. Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle beraber, fiziksel sınırlar ortadan kalkmakta, gerek online görüntülü muayene gerekse uzaktan takip sistemleriyle ihtiyaç sahipleri bulundukları yerden evde sağlık ve bakım hizmetlerine ulaşmaktadır.

Ülkemizde geçmiş yıllarda evde hasta bakımı görevini, ağırlıklı olarak kadınlarımız üstlenmekteydi. Fakat günümüzde geçmiş yıllara nazaran kadınların daha fazla iş hayatına katılmasıyla birlikte, yakın aile çevresi ve arkadaşları tarafından bakımı gerçekleştirilemeyen ancak yaşadıkları ortamdan ayrılmadan bakım ve sağlık hizmetlerinin karşılanması gereksinimi duyan bireyler için evde bakım ve evde sağlık hizmetleri sunulmaktadır.

İlerleyen bilim, gelişen teknoloji ve mobilleşen sağlık sektörüyle birlikte son yıllarda ülkemiz içinde artış gösteren yaşlı nüfus oranı da evde bakım hizmetine duyulacak gereksinimin artacağını göstermektedir.

Aile bireyleri arasında yaşanabilecek iletişim bozuklukları, modern yaşamın getirdiği stres ve yoğunluk, yaşlılıkla ilgili olarak aile fertlerinin veya yaşlının bilgi eksikliği, bakım sunumu esnasında yaşanabilecek problemleri artırabilir. Evde sağlık hizmetleri alan kişilerin yaşadıkları huzurlu ve güven dolu ortamdan ayrılmadan temel ihtiyaçlarını karşılamaları hedeflenmektedir. Hastaneye gidemeyecek durumda olanlar için evde sağlık hizmetleri önemli ölçüde çözüm oluşturmaktadır. Aileden Biri Evde Bakım Merkezi bünyesinde çalışan süpervizörler ihtiyaç sahibi kişinin ve ailesinin ihtiyaçlarını ve hassasiyetlerini gözeterek, ihtiyaca uygun personel seçimi konusunda destek verirler.

Sohbet Başlat
Nasıl Yardımcı Olabiliriz?
Merhabalar, Nasıl yardımcı olabiliriz?