Covid-19 PCR ve Antikor Testi

Aileden Biri Evde Bakım Merkezi, Covid19 testini bulunduğunuz ortamda, ister evinizde ister işyerinizde, yaptırmanızı sağlıyor. Tercihinize göre PCR testi veya antikor testi yaptırabilirsiniz.

  • PCR testi: Sürüntü örneği alınarak çalışılıyor, test sonucu ertesi gün iletiliyor
  • Antikor testi – Hızlı Tanı Kiti ile: Kan örneği alınarak çalışılıyor, 10 dakika içerisinde sonucu belli oluyor
  • Antikor testi – ELISA/ECLIA paneli ile: Kan örneği alınarak çalışılıyor, örnek laboratuvar ortamında test ediliyor ve test sonucu ertesi gün iletiliyor

 

Antikor veya seroloji testleri, vücudumuz COVID-19 gibi belirli bir enfeksiyona yanıt verdiğinde, kanda üretilen antikorların varlığını tespit eder. Yani bu testler virüsün kendisini tespit etmek yerine virüsün neden olduğu enfeksiyona karşı bağışıklık tepkisini tespit ederler.
Antikor testlerinin etkinliği, sensitivity oranı yani duyarlılık (kanda SARS-CoV-2'ye karşı antikor bulunanları belirleme yeteneği) ve specificity oranı yani özgüllük (kanda antikor bulunmayanları belirleme yeteneği) ile tanımlanır.
Testin etkinliği, testin PCR testi ile COVID-19 geçirdiği belirlenen hastalardan alınan kan numunelerindeki antikorları tespit edip edemediğini belirleyerek doğrulanır. Bu hesaplamalar %95 güven aralığında yapılan öngörülerdir. Bir testi doğrulamak için ne kadar çok örnek kullanılırsa, güven aralığı o kadar küçük olur, yani sağlanan duyarlılık ve özgüllük tahminleri daha güvenilir olur.
Vücutta bağışıklık oluşmaya başladığında yani bir enfeksiyonun ilk günlerinde antikorlar tespit edilemeyebilir. Bu yüzden antikor testlerinin COVID-19 tanısı için etkinliği sınırlı olmakta ve seroloji testleri COVID-19 tanısı için tek başlarına kullanılmamaktadır.
Vücutta bir enfeksiyon oluştuğunda, enfeksiyonun sebebi olan virüse bağlanan ve virüse saldırmak ve temizlemek için bağışıklık sisteminin geri kalanını aktive eden antikorlar yani immünoglobulinler üretilir. IgM üretilen ilk immünoglobulindir, kanda IgM’nın bulunması enfeksiyonun erken evresinde olunduğuna işaret eder. Kanda IgG’nin varlığı ise daha sonraki evre, genellikle enfeksiyondan 7 gün veya daha uzun süre sonrası olduğunun göstergesidir.

PCR testleri, kişinin aktif bir enfeksiyonu olup olmadığını belirlemek için burunda, boğazda veya solunum yolunun diğer alanlarında COVID-19'a neden olan virüs olan SARS-CoV-2 parçalarını arar. PCR testleri yalnızca enfeksiyon sırasında, kişide viral materyalin varlığını gösterebilir ancak enfekte olan kişinin daha sonrasında iyileşip iyileşmediğini göstermezler.
Anlaşmalı olduğumuz laboratuvarda antikor testi iki farklı şekilde yapılmaktadır.
1. ELISA: Enzyme-linked immunosorbent assay isminin kısatlmasıdır, antikora bağlanmış bir enzimin aktivitesini araştırmak temeline dayanan kantitatif ölçüm yöntemidir. ELISA panelinde IgA, IgG ve IgM olmak üzere her test için sadece tek bir immunoglobüne bakılmaktadır. Her hafta sadece Salı günleri örnek kabul edilmektedir ve aynı gün içerisinde tahlil sonucu raporlanmaktadır
2. ECLIA: Electrochemiluminescence immunoassay isminin kısaltmasıdır. ECLIA panelinde SARS-CoV-2 total olarak bakılmaktadır. Her gün örnek kabul edilmektedir, örnek sonucu yaklaşık yarım gün içerisinde çıkmaktadır.
Hızlı tanı kiti (“HTK”) hamilelik testine benzer şekilde çalışır. Tanı kitine ait test kasedinin içinde COVID-19'a yanıt olarak vücutta oluşan biyobelirteçlere yani immünoglobulin G (IgG) ve immünoglobulin M'ye (IgM) bağlanan antijen kaplı parçacıklar bulunmaktadır.
Test kasedinin üzerindeki ilgili bölüme kan örneği eklendiğinde, kan örneği içerisindeki biyobelirteçler kaset içerisindeki parçacıklarla etkileşime girer.
Kişi COVID-19 geçirdiyse, kan örneğindeki biyobelirteçler kaset içerisindeki parçacıklara bağlanarak, görünür bir test çizgisi bırakır. Kişi COVID-19 geçirmediyse, kan örneğinde COVİD-19’a spesifik biyobelirteç bulunmaz ve bu yüzden kaset üzerinde hiçbir test çizgisi görünmez.
Hızlı Tanı Kiti ile ek bir cihaza veya laboratuvarda işlem yapmaya gerek yoktur.
Evet, antikor testleri asemptomatik kişilerde de IgM / IgG'yi tespit eder, çünkü kişiler semptom göstermeseler bile bağışıklık sisteminin ürettiği antikorlara sahip olacaklardır.
Virüsle karşılaşıldığını ve aktif enfeksiyon sürecinin devam ettiğini gösterir.
Virüs ile daha önce karşılaşıldığını gösterir. Eğer IgG tek başına pozitif ise enfeksiyonun aktif dönemi sona ermiş ve bağışıklık sisteminde yanıt oluşmuş demektir. Eğer IgM ile birlikte pozitifse, aktif enfeksiyon döneminin sonuna gelindiğini gösterir. 3-4 hafta sonra testi tekrar etmekte fayda vardır.
Kanınızda COVID-19'a karşı antikorlar olsa bile, henüz bu durumun hastalıktan koruma sağlayıp sağlamadığı veya başkalarına bulaştırma riskinizin olup olmadığı bilinmiyor. Lütfen Sağlık Bakanlığı’nca duyurulan tüm önlemlere uymaya devam edin. Ayrıca hava sıcaklığı, nem, test kasedi içerisindeki COVID-19 IgG / IgM antikorunun düşük konsantrasyonda çıkması gibi nedenler, test sonucunu etkileyebilir, o yüzden negatif sonuçlarda enfeksiyon olasılığı tamamen göz ardı edilmemelidir. Antikor testlerinin sonuçları sadece referans içindir ve tanı için tek temel olmamalıdır. Antikor testinin sonuçları mutlaka bilgisayarlı tomografi (BT) görüntüleri, PCR gibi diğer test yöntemleri gibi ve klinik gözlemlerle birlikte kullanılmalıdır.
Evet, belirtileri olup olmadığına bakılmaksızın herkes bu testi yapabilir.
Sohbet Başlat
Nasıl Yardımcı Olabiliriz?
Merhabalar, Nasıl yardımcı olabiliriz?